Co się stanie, jeśli nie zdam któregoś z akredytowanych egzaminów w trakcie studiów na Akredytowanym Programie ACCA?

Z punktu widzenia ACCA nie nabędziesz poprzez to prawa do zwolnień z konkretnego egzaminu ACCA, wciąż będziesz jednak mógł skorzystać ze zwolnień do których nabyłeś prawo poprzez zdanie egzaminów po akredytowanych przedmiotach.

Pamiętaj jednak, że na niektórych akredytowanych programach wszystkie akredytowane przez ACCA przedmioty są konieczne do ukończenia studiów. Szczegółowe informacje o poszczególnych akredytowanych programach znajdują się tu: MAPA