Czy muszę ubiegać się o stypendium ACCA Accelerate Scholarship, aby móc zrealizować akredytowane przedmioty i uzyskać zwolnienia z poszczególnych egzaminów?

Nie ma takiej potrzeby. Uzyskując stypendium ACCA Accelerate Scholarship otrzymujesz preferencyjne warunki finansowe (oszczędność aż do 829 GBP), m.in. na uzyskane zwolnienia z egzaminów ACCA.

Nie ma przeszkód, aby uzyskać zwolnienia i zarejestrować się w ACCA dopiero po ukończeniu studiów, czyli w trybie standardowym. Zwolnienia są ważne bezterminowo i są przyznawane na podstawie dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu. W przypadku trybu standardowego koszt każdego zwolnienia za egzamin wynosi 74 GBP (za egzaminy z poziomu Applied Knowledge) oraz 100 GBP (za egzaminy z poziomu Applied Skills).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *