Czy zdanie egzaminu na Akredytowanym Programie ACCA w sesji poprawkowej lub warunkowo także daje prawo do uzyskania zwolnienia z egzaminu ACCA?

Tak, z punktu widzenia ACCA i możliwości uzyskania zwolnienia z egzaminu ACCA istotne jest zdanie egzaminu na akredytowanym przedmiocie w trakcie studiów na Akredytowanym Programie.