Czym jest stypendium ACCA Accelerate Scholarship?

Studenci, którzy uczęszczają na kierunki/specjalności akredytowane, mogą ubiegać się o przyznanie stypendium ACCA ACCELERATE SCHOLARSHIP – w postaci atrakcyjnej zniżki na zwolnienia z egzaminów oraz zwolnienie z pierwszej opłaty rocznej. Stypendium pozwala studentom, akredytowanych przez ACCA kierunków studiów, na szybsze zdobycie kwalifikacji ACCA, ponieważ dalsze egzaminy w ACCA, konieczne do uzyskania członkostwa w organizacji, można zdawać już podczas studiów.

ŚCIEŻKA ACCA DLA STUDENTÓW Z UCZELNI AKREDYTOWANYCH, KTÓRZY CHCĄ SKORZYSTAĆ ZE STYPENDIUM ACCA ACCELERATE SCHOLARSHIP:

  1. Rejestracja w organizacji ACCA (opłacenie jednorazowej opłaty rejestracyjnej) i otrzymanie statusu studenta ACCA. UWAGA! Przy rejestracji jest wymagany kod Accelerate, który przekazuje studentowi uczelnia (znajduje się w liście Accelerate). Rejestracja jest możliwa online: https://www.accaglobal.com/acca-registration-intro.html.
  2. Skorzystanie z przysługujących studentom danej uczelni zwolnień z egzaminów ACCA (do 9 zwolnień, na podstawie ukończonych studiów; np. przy 9 zwolnieniach pozostaje do zdania 5 egzaminów).) i skorzystanie z atrakcyjnej zniżki na przysługujące zwolnienia (1 zwolnienie = 10 GBP).
  3. Zwolnienie z pierwszej składki rocznej w ACCA.
  4. Możliwość zdawania kolejnych egzaminów ACCA – już od chwili rejestracji w organizacji.
  5. Możliwość uzyskania dyplomu ACCA Advanced Diploma in Accounting and Business – po zaliczeniu wszystkich egzaminów z poziomu Applied Knowledge oraz Applied Skills (w tym: zdaniu wybranych dwóch egzaminów Applied Skills w sesjach ACCA) oraz po ukończeniu modułu Ethics and Professional Skills Module otrzymujesz oficjalny dyplom ACCA.
  1. UWAGA! Aby móc skorzystać z pkt 2, 3 i 4, student jest zobowiązany (w przeciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów) do przesłania do ACCA skanu dyplomu i suplementu,
  2. Po spełnieniu pozostałych wymogów, czyli zaliczeniu modułu etycznego on-line oraz udokumentowaniu minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego w finansach, student może aplikować o członkostwo w organizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *