Czym różni się student ACCA od członka ACCA?

Student ACCA to osoba, która jest w trakcie zdobywania kwalifikacji ACCA, czyli zdaje egzaminy ACCA.
Członkiem ACCA jest osoba, która posiada kwalifikację ACCA, czyli:

  • ma zaliczone 13 egzaminów ACCA
  • wykazała się min. 3-letnim doświadczeniem zawodowym i zdobyciem 13 kluczowych kompetencji
  • zaliczyła moduł „Ethics and Professional Skills” (online)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *