Jakie opłaty wiążą się ze zdobyciem kwalifikacji ACCA?

Zdobycie kwalifikacji ACCA wiąże się z:

  1. jednorazową opłatą rejestracyjną
  2. opłatą roczną
  3. opłatą za egzaminy
  4. opłatami za zwolnienia – w przypadku posiadania zwolnień z egzaminów ACCA

Szczegółowe informacje o datach i opłatach znajdziesz na:
http://www.accapolska.pl/Kwalifikacja-ACCA/Daty-i-oplaty