Jakie warunki muszę spełniać, żeby rozpocząć starania o kwalifikację ACCA?

Rozpoczęcie zdobywania kwalifikacji ACCA nie wymaga doświadczenia zawodowego ani zaawansowanej wiedzy finansowej. Minimalne wykształcenie umożliwiające rejestrację jako student ACCA to matura. Najważniejsza jest znajomość języka angielskiego oraz matematyki na odpowiednim poziomie.

Sprawdź się na:
http://www.accaglobal.com
http://studentvirtuallearn.accaglobal.com/