Na jeden egzamin ACCA przypada czasem kilka przedmiotów uniwersyteckich (w ramach Akredytowanego Programu ACCA). Czy oznacza to, że można wybrać jeden z tych przedmiotów czy też trzeba zaliczyć je wszystkie?

Należy zaliczyć je wszystkie, tzn. zdać po nich egzaminy w standardzie ACCA. Przykładowo, gdyby na egzamin ACCA F5 przypadały przedmioty A, B i C i nie zdasz egzaminu kończącego przedmiot C, nie nabywasz prawa do zwolnienia z egzaminu ACCA F5. Jeśli pozwala na to regulamin studiów uniwersyteckich, możesz podejść do egzaminu C ponownie.